Rött ljus hos Sollentuna Energi & Miljö vid risk för covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) har agerat klokt under pandemin för att vara lojala med samhället, så att verksamheten ska fungera och för att klara de anställdas arbetssituation. Ett signalsystem för personalen indikerar till exempel aktuell risknivå och vilket arbetssätt som gäller för stunden.

– Jag tror inte vi har agerat så annorlunda jämfört med många andra företag i branschen, men den här pandemin har haft fler dimensioner än vad vi förstod från början som vi behövt hantera. Det säger Monika Söderlund Andreasson som är vd för SEOM.

Alla påverkas – signalsystem leder personalen

Det här var inget som någon varit med om tidigare, hela samhället påverkas. SEOM har kontinuitetplaner för sin verksamhet men här påverkas personal och det krävs arbetssätt som rimmar med myndigheternas riktlinjer.

–  Trots att det trummats ut att det kunde bli långvarigt, längre än 2–3 månader, så förstod nog inte många det. Det gäller att förstå hur man jobbar med detta över tid, fortsätter Monika.

SEOM har tre kategorier anställda. Hälften måste vara på plats, en annan grupp behöver vara närvarande då och då och några kan arbeta hemma. För att tydliggöra hur SEOM:s arbetssätt anpassats, så att det kan växlas upp och ner beroende på verksamhetens behov och myndigheters rekommendationer, har ett signalsystem införts för personalen.

Anpassat kontoret – ingen spridning via jobbet

Det är en färgskala från grönt, via gult och orange till ljusrött och mörkrött där smittspridningsnivåer enligt Folkhälsomyndigheten påverkar arbetssätt och åtgärder efter företagets egna definitioner. Till exempel styr det var man som anställd kan jobba.

–Vi har egna rum här och konferensrum som vi anpassat, så att fler har kunnat vara på kontoret under sommaren då vi befann oss i läge gult och orange. Signalen har inte varit grönt sen februari. Nu har vi gått upp i rött med mycket hemarbete, berättar Monika, och lägger till:

– Vi har inte haft någon spridning via jobbet. Vi har trummat ut att vara hemma om man är smittad och det har vi hållit. Det är det viktigaste, tillsammans med handhygienen och att hålla avstånd. Peppar, peppar har vi inte haft någon klustersmitta. Jag har också varit i kontakt med andra företag i branschen som inte heller haft smitta på jobbet.

Coronagrupp i stabsläge – nöjda medarbetare

Företaget har bildat en speciell coronagrupp som ses varje vecka och befinner sig i stabsläge just nu. Monica betonar förutom den gruppen att det är viktigt med duktiga chefer i den situation som uppstått. Mätningar av arbetsmiljön visar förvånansvärt bra resultat som ett bevis på att SEOM lyckat.

Och trafikljussystemet upplevs i sammanhanget av de anställda som ett bra sätt att kommunicera. Till våren hoppas företaget nå orange status. Då öppnas möjligheterna till att interagera mer igen mellan de anställa, vilket gör att folk mår bra, poängterar Monika Söderlund Andreasson och sammanfattar utmaningarna:

– Vi har fått navigera i en ny verklighet som alla är obekanta med. Det handlar om att vara lojala med samhället och att få verksamheten att fungera, samtidigt som arbetssituationen är god för de anställda.

Många framgångsfaktorer

Kunde företaget ha gjort något på ett bättre sätt? Monika menar att situationen är så pass annorlunda att det är svårt att säga. Det kan inte jämföras med ett elavbrott till exempel. Det var lyckosamt att omedelbart bilda coronagruppen och att ha insikten att det kan hålla på länge. Vikten av kommunikation och att reflektera över vad som kan åstadkommas kan inte nog understrykas heller.

Till sist lite om företaget. Sollentuna Energi & Miljö AB ägs av Sollentuna kommun. Företaget har cirka 100 anställda plus entreprenörer som alla arbetar inom områdena elhandel, elnät, fjärrvärme, fiber, teve, vatten och avfallshantering.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se