Vad vi lärt oss från åren med Prisdialogen – webbinarium 26 januari

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Prisdialogen har nu funnits i fjärrvärmen sedan 2013 och vuxit sig stor – närmare bestämt till att omfatta över 75 procent av fjärrvärmeleveranserna. Det är dags att ta upp erfarenheter och lärdomar från den tid som gått. Sätt redan nu av den 26 januari 2021 för ett digitalt webbinarium om Prisdialogen.

Prisdialogen har en viktig roll för fjärrvärmebranschen, till exempel för att undvika en reglering av fjärrvärmepriserna, öka transparensen och förbättra kundrelationer. Viktigt är självklart också att få en ökad och ömsesidig förståelse för olika aktörers verksamheter.

Boka upp 26 januari kl 9:30–11:30

Nu tycker vi att det är dags för en träff där vi lär oss av varandra, visar på goda exempel, samt fångar upp återkommande problem och förbättringspotentialer. Inte minst att vi tar till oss lärdomar från 2020 års utmanande dialoger på distans.

Energiföretagen bjuder därför in till ett webbinarium för energiföretag, både befintliga och kommande medlemmar i Prisdialogen, där vi tillsammans bearbetar åren som gått och tittar framåt. Hur förvaltar vi denna framgångsrika modell? Möjligheter och risker framåt är viktiga att identifiera för en fortsatt framgångsrik dialog.

Om programmet

Vi genomför detta som ett interaktivt webbinarium i Teams, där vi varvar återkoppling från Prisdialogen centralt med samtal i mindre grupper.

Ur innehåller den 26 januari:

  • Prisdialogens betydelse för oss som bransch
  • Lina och Daniel reflekterar över samarbetet med kundorganisationerna
  • Vanliga problem, styrelsens och kundsidans synpunkter
  • Samtal om vad vi behöver fokusera och utveckla

Vi återkommer med mer detaljer när det närmar sig mötet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se