Finns det hopp i klimatmörkret?

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Den 6 februari arrangerade Energiföretagen Sverige ett frukostseminarium på detta tema. Inbjudna talare var Johan Kuylenstierna, forskare och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, Markus Wråke, vd på Energiforsk och Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen. Seminariet spelades in och går att se i efterhand (länk längst ner på sidan).

Det var många som sökte hopp i klimatmörkret denna tidiga morgon. Ett gott tecken var att det redan hade ljusnat när moderatorn Henrik Wingfors inledde seminariet. Han lämnade rask över till Johan Kuylenstierna, som gav åhörarna en internationell utblick på klimatomställningen. På frågan om det finns hopp i klimatmörkret svarade han:

– Jag har aldrig känt mig så optimistisk som nu. Jämfört med för 10-20 år sedan finns det en bred medvetenhet och vi ser också att lösningarna börjat komma.

Han exemplifierade bland annat med solenergin, som har vuxit flera gånger snabbare än något vågat förutspå. En förklaring är kostnaden, som har gått från att ha varit många hundra gånger dyrare än de fossila alternativen, till att nu ligga på samma eller något lägre kostnadsnivå.

deltagare-frukostseminarium-1210x807.jpg

Fossilfrihet inom en generation

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall berättade om Vattenfalls arbete för att nå fossilfrihet inom en generation. Företagen har bland annat tittat utanför energisektorn för att söka samarbeten som kan minska koldioxidutsläppen även i andra branscher. Mest känt är kanske HYBRIT, som ska ge oss fossilfritt stål, men Vattenfall samarbetar även med cementindustrin, gruvindustrin och fordonssektorn, för att nämna några.

– Omställningen handlar om överlevnad. För hela mänskligheten men också för företagen. Det måste finnas affärsmöjligheter, vi bedriver inte filantropisk verksamhet. Vi kan inte slappna av och tänka att den nuvarande tekniken löser allt och det kan inte heller marknaden på egen hand. Politiken behöver också bidra med förutsättningar. Till exempel ser jag behov av fler samarbeten mellan samhället och näringslivet. Allt behövs, annars klarar vi inte att gasa så mycket som krävs, menade Annika Ramskiöld.

Pernilla Winnhed tyckte att Vattenfalls arbete inger hopp, liksom många andra exempel från energibranschen.

– Energibranschen har tagit fram två färdplaner. Dels färdplanen för uppvärmning i samarbete med många andra, dels ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” som presenterades nyligen. Jag ser också många konkreta exempel där enskilda företag bidrar, sa Pernilla Winnhed, Energiföretagen.

publik-frukostseminarium-1210x807.jpg

Social hållbarhet viktig även för klimatfrågan

– För att Vattenfall och andra ska lyckas krävs politiska beslut om förändringar, till exempel när det gäller tillståndsprocesser. Politikerna måste också säkra att förändringen är möjlig för alla. Den sociala hållbarheten måste alltid vara med i planeringen och i utformningen av regelverk, underströk Pernilla Winnhed.

– Fördelningsfrågan är en stor nöt att knäcka politiskt, hur ska vi hantera dem som ser sig som förlorare på klimatomställningen, undrade Markus Wråke.

Även han såg många ljus i klimatmörkret och lyfte fram aktuell forskning som kan göra skillnad framåt, bland annat om avskiljning och lagring av koldioxid.

Den samlade publiken enades med panelen om att det absolut finns ljus i klimatmörkret. Johan Kuylenstierna lyfte som avslutning frågan om det motstånd och ifrågasättande som trots allt finns mot klimatomställningen:

– Vi får inte fördumma motståndare och klimatskeptiker. Det är vår förbannade skyldighet att föra dialog och ta reda på var problemet ligger, sa han.

Se hela seminariet i efterhand.