Höga betyg för Qraftsamling 2019

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu är 2019 års omgång av Qraftsamling, Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarskapsutvecklingsprogram, avslutad och utvärderad. Qraftsamling är ett verktyg för att stödja de medlemsföretag som vill arbeta systematiskt för ökad mångfald och inkludering, för att på sikt öka hela branschens och de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Energibranschen är generellt en homogen bransch, med en hög andel män. Men det finns en ambition i branschen att ändra på detta och Qraftsamling är ett verktyg för att stödja de företag som vill arbeta långsiktigt för att öka mångfalden. År 2019 var målen för Qraftsamling mer specifikt att öka andelen kvinnor på chefsnivå, kvinnor under 30 samt andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Utvärderingen av Qraftsamling 2019 visar att programmet är uppskattat både av deltagarna, deras mentorer och chefer. Qraftsamling som helhet får genomgående höga betyg. Varje företag som deltar i Qraftsamling sätter sina egna mål kopplat till sin strategiska plan.

Röster om Qraftsamling:

”Programmet har gett mig ett ökat intresse för frågan, en riktigt ögonöppnare.”
Deltagare i Qraftsamling.

 ”Qraftsamling har gett stolthet och inspiration, samt kraft att fortsätta arbetet internt.”
Chef i deltagande företag.

Konkreta resultat från Qraftsamling 2019

Utvärderingen av Qraftsamling 2019 visar att det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen:

  • Ellevio har ökat andelen kvinnor på chefsnivå från 22 till 26 procent.
  • E.ON har säkrat ett fungerade praktikprogram för medarbetare med utländsk bakgrund.
  • Fortum har ökat andelen kvinnor på chefsnivå från 46 till 51 procent och ligger inom intervallet 40-60 procent, vilket brukar vara det numerära målet för jämställdhet.
  • Forsmark och Vattenfall Eldistribution har fokuserat på rekryteringsprocessen och ökat andelen kvinnor till chefsrekryteringar till 44, respektive 47 procent.
  • Mälarenergi har ökat andelen kvinnor på chefsnivå för tredje året i rad, till 34 procent.
  • Svenska kraftnät har ökat kvinnors representation på scen till 40 procent.
  • Härnösand Energi har ökat andelen utlandsfödda medarbetare med utländsk bakgrund med 67 procent jämfört med året innan.

Omvänt mentorskap

Under 2019 tillämpades ett omvänt mentorskap där yngre medarbetare, flera med utländsk bakgrund, var mentorer till programmets deltagare. Syftet har varit att mentorerna ska kunna bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter rådande normer och strukturer. Även här är många positiva, både mentorerna och adepterna/deltagarna i programmet:

Röster om mentorskapet:

”Får så mycket från min mentor runt utanförskap, jämställdhet och inkludering. Fantastiskt värdefullt för min personliga resa men även för vad man måste tänka på i bolagets framtida strategi för detta område.”
Adept/deltagare i programmet.

”Omvänt ledarskap var väldigt givande, fortsätt med det!”
Mentor i Qraftsamling.

Läs mer om resultaten från Qraftsamling 2019.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se