Regeringsförslag: särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen föreslår en lag om särskilt investeringsutrymme för att ge incitament till investeringar i elnäten. Återstående underskott från tillsynsperioden 2012–2015 ska få användas till investeringar under vissa villkor.

Ett lagförslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet skickades på remiss från Infrastrukturdepartementet den 17 februari 2020. Sista svarsdag är den 4 maj 2020.

Lagen gäller elnätsföretag som har ett så kallat outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015. Den innebär att Energimarknadsinspektionen, Ei, ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme. Lagen ska tillämpas i fråga om investeringar som en nätkoncessionshavare gör under tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

Måste ansökas om

Varje företag måste ansöka om att få särskilt investeringsutrymme, under och efter varje tillsynsperiod. Ei ska beräkna investeringsbeloppens storlek, ett belopp som ingår i den slutliga avstämningen av tillsynsperioden och höjer intäktsramen. Ei beslutar om vilket belopp som får föras över från respektive tillsynsperiod till nästa. I detta belopp ingår det kvarvarande investeringsbeloppet.

Investeringar får till 75 procent finansieras av återstående belopp från tillsynsperioden 2012–2015 sedan avdrag gjorts med belopp som motsvarar både en procent av redovisningsenheternas samlade kapitalbas och investeringar som finansierats genom anslutningsavgifter.

I kraft 1 januari 2021

Planerna är att en lagrådsremiss ges ut före sommaruppehållet, en proposition i september och att ikraftträdande av lagen sker den 1 januari 2021.

Energiföretagens bedömning är att förslaget överensstämmer med vad departementet tidigare kommunicerat. Allt framgår dock inte av lagförslaget, utan en förordning ska ges ut om ytterligare detaljer, bland annat hur den samlade kapitalbasen ska beräknas, om en procent beräknas som genomsnitt eller årligen och hur beräkning av de anslutningsavgifter som ska dras bort ska göras.

Energiföretagen planerar ett webbinarium när lagrådsremissen är klar.

Läs näringsutskottets betänkande här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se