Stort intresse vid nystart av HR-nätverk i region Mitt

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I förra veckan samlades över 15 engagerade deltagare från medlemsföretag på Expectrum i Västerås för nystarten av HR-nätverket i region Mitt. De träffades för att dela erfarenheter och ta del av Energiföretagen Sveriges arbete kring kompetensförsörjningsfrågor.

Nätverken för kompetensförsörjningsfrågor har funnits inom föreningen i flera år, och har som syfte att skapa arenor för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och gemensamma projekt att samlas kring.

Lisa Hjelm, regionchef Mitt på Energiföretagen Sverige, välkomnade och inledde träffen. Fokus under förmiddagen var sedan att prata om förväntningar hos deltagarna och lyfta de kompetenser som de själva kan bidra med vid nätverksträffarna. 

ritad-presentation-hr-natverk.jpg

Efter lunch berättade Neval Bilici, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige, om hur föreningen arbetar strategiskt med frågan och om de olika verktyg som finns att tillgå för medlemsföretagen.

- Frågan om kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för våra medlemmar, men här kan de ibland stå inför olika utmaningar. Genom att vi alla bär på olika erfarenheter, så ger nätverken oss och våra medlemsföretag en möjlighet att diskutera dessa frågor utifrån olika perspektiv, säger Neval.

Elin Fellers, projektkoordinator för välutbildade nyanlända på Energiföretagen Sverige, berättade om hur hon kan hjälpa medlemsföretagen i deras arbete med att matcha nyanlända till praktikplatser och anställningar. Hon informerade även om de språkverktyg som finns framtagna för att underlätta en introduktion till yrken inom energibranschen.

elin-fellers-ht-natverk.jpg

Under eftermiddagen besökte Jenny Gwitén från Competence nätverket för att berätta om deras arbete med Arbetsmarknadskunskap och Energi- och teknikföreläsningar. Därefter fick deltagarna tillsammans arbeta med att sätta innehåll för kommande träffar utifrån egna behov och önskemål.

Initialt kommer nätverket att drivas som ett program, bestående av sex heldagsträffar med olika teman under 18 månaders tid, på olika platser runt om i regionen. Nästa träff äger rum under maj hos Stockholm Exergi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se