Vi intervjuar Erik Brandsma – kandidat till DSO-enheten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige uppmanar elnätsföretag att så många som möjligt blir medlemmar i den nya DSO-enheten inom EU. En styrelse håller på att bildas där tre svenska kandidater finns. En av dem är Jämtkrafts vd Erik Brandsma, som här svarar på några frågor.

DSO-enhetens medlemmar ska på en första stämma välja en styrelse på 27 personer, som ska representera tre storlekskategorier elnätsföretag. Inom varje kategori ska medlemsföretagen rösta fram sina 9 representanter.

Sverige har relativt god chans att få in en eller kanske två personer i kategorin ”under 100 000 kunder” eftersom vi har relativt sett många elnätskunder i denna storlekskategori.

Tre svenska kandidater till styrelsen finns. Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution i kategorin mellanstora företag. Erik Brandsma, vd för Jämtkraft och Jonas Kellberg, vd för Nacka Energi i kategorin små företag.

Hallå där, Erik Brandsma

Vad tycker du är viktiga perspektiv och frågor att driva om du skulle röstas in?

– Att säkerställa framtida investeringar i nätet, och samspelet med andra delar och frågor inom energisystemet såsom lagring, kostnadseffektivisering och digitalisering.

Hur kan du själv bidra på bästa sätt till att göra arbetet inom DSO-enheten framgångsrikt?

– Jag anser att nät, nätkapacitet och nätinvesteringar är avgörande för en framgångsrik energiomställning. Min kompetens ligger i att lyfta nät som en del av energisystemet och därmed säkerställa att nätreglering blir en drivkraft i energiomställningen och inte ett hinder. Jag är mycket van deltagare i internationella förhandlingar och möten (FN, OECD och som generaldirektör), vilket kan vara en tillgång som styrelsemedlem i DSO-enheten.

Varför ska svenska elnätsföretag gå med i DSO-enheten?

– Det handlar om att framtidssäkra sin affär och affärsutveckling. Besluten förskjuts alltmer till EU-nivå vad gäller reglering och utveckling av affären. Det påverkar allt: produktion, distribution och kundsidan inom energiområdet. Elnäten är en väsentlig del av detta, så det är viktigt att vara med här.

Är det något du vill tillägga?

– Ja, med valet av mitt nya jobb på Jämtkraft i Jämtland, hade jag förhoppningar att minska antalet möten i Bryssel. Men jag tycker det här är så pass viktigt att jag ställer upp på det, om man anser att jag kan bidra och blir vald.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se