Energiföretagens remissvar om energikrav fick gehör

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Aningen obemärkt har regeringen infört ändringar när det gäller energikraven i förordningen om investeringsstödet för hyres- och studentbostäder. Ändringen är i linje med Energiföretagen Sveriges synpunkter i vårt remissyttrande under hösten, så förändringen är välkommen.

Den 23 december publicerade regeringen ändringar i förordningen om investeringsstödet för hyres- och studentbostäder. Där framgår att man ändrat de generella energikraven i 8§ så att de inte längre refererar till 2016 års energikrav utan till gällande Plan- och byggförordning:

- - -”  5. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande genom att byggnaden har låg energianvändning, motsvarande högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338),”

Energiföretagen lyfte just detta i sitt remissyttrande i september 2019.

– Det är glädjande att regeringen har tagit till sig våra synpunkter i denna del. Det betyder att bidragsreglerna refererar till gällande energikrav på motsvarande sätt som ändrades redan i somras vad gäller energibonusen, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel, resurseffektivitet och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

– Vår förhoppning är nu också att Boverket snarast tar beslut om att införa energikrav i byggreglerna som inte styr valet av uppvärmningsform, vilket kommer reducera de konkurrenssnedvridningar som funnits i investeringsstödets energikrav, avslutar Erik Thornström.

Här kan du läsa hela förordningen (Svensk Författningssamling).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se