Ny digital lösning för spårbarhet av farligt avfall på gång

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I syfte att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik, utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning för att kunna lämna uppgifter. Lösningen lanseras den 5 juli i år, då en ny lagstiftning träder i kraft. Arbetet kan följas genom att delta i en referensgrupp.

De nya kraven har sitt ursprung i EU:s ändrade avfallsdirektiv. Den nya lösningen blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige.

Utveckling av den digitala lösningen genomförs i nära samarbete med en pilotgrupp som träffas två gånger i månaden. Under januari 2020 etableras en referensgrupp som ska följa arbetet och göra inspel vid månadsvisa Skype-möten. Alla verksamhetsutövare och branschorganisationer som anmält intresse är välkomna att delta. Ett första referensgruppsmöte genomförs den 31 januari i år.

Läs mer om den nya lösningen och om anmälan till referensgruppen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se