Sök pengar för internationella fjärrvärmeprojekt inom IEA DHC

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

International Energy Agency uppmanar företag att söka forskningsbidrag inom ”IEA Technology Collaboration Programme for District Heating and Cooling including Combined Heat and Power”. Det handlar om en tvåstegsprocedur där den första översiktliga projektbeskrivningen ska vara inlämnad senast den 28 februari i år.

Utlysningen som sker för 13:e gången (Annex XIII) bjuder in projekt som kan gälla teoretiska studier, tillämpad forskning, tekniska utredningar och demonstrationsprojekt som rör fjärrvärme och kraftvärme. Senast den 28 februari ska bidragen i översiktlig form (2 sidor) vara inlämnade.

De forskningsprojekt som väljs ut ska sedan presentera ett utvecklat förslag (12 sidor) till den 15 maj. Projektet pågår fram till den 30 april år 2023.

Energiföretagen Sverige vill uppmärksamma detta för forskare inom fjärrvärmeområdet samt för svenska energiföretag. IEA uppmuntrar till att sprida denna utlysning även om företagen själva inte avser att delta.

All information om utlysningen finns att läsa här, bland annat ska minst två länder ingå i projektbemanningen. Fler än fyra länder rekommenderas inte att ingå i projektet. Projekten förväntas kostnadsmässigt hamna i storleksordning 100 000 –220 000 USD.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se