Uppdaterat protokoll markåtkomst

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige erbjuder ett värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång. Detta är nu uppdaterat för 2020. Verktyget finns tillgängligt exklusivt för föreningens medlemmar. 2020-års version av policy för markåtkomst har föranlett fler ändringar än normalt.

2020-års version av policy för markåtkomst har föranlett fler ändringar än normalt. Bland de ändringar som är särskilt värda att uppmärksamma:

  • Uppdaterat KPI för oktober månad 2019, samt fört in aktuellt prisbelopp
    • Avser löpmeterersättning, schablonersättningar för nätstationer, kabelskåp och sjökabelskyltar, samt särskild ersättning vid överenskommelse
  • Uppdaterat E84 litt 211 för oktober månad 2019
    • Avser ersättning till väghållare vid placering inom väganläggning och där REV-avtal inte använts (Storskogsbruksavtalet)
  • Anpassat underlaget efter nya ersättningsnivåer för nätstationer och kabelskåp, samt tillfört alternativet sjökabelskylt
  • Anpassat underlaget efter ny beräkningsmodell för tilläggsbredder på löpmeterersättningen
  • Anpassat underlaget efter ny beräkningsmodell för särskild ersättning vid överenskommelse
  • Lagt till en rad under avsnitt 7. Sammanställning, som redovisar summan för intrångersättning innan påslag för ersättning vid överenskommelse.

Ta del av de uppdaterade dokumenten på vår sida om Markåtkomst.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se