Viktig information till Ledningsägare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Sveaskog har skickat ut ett brev med krav på avtalsvillkor och avtalsutformning adresserat till ”Ledningsägare”. Energiföretagen rekommenderar sina medlemmar att istället tillämpa branschens policy och markupplåtelseavtal.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se