Webbinarium Arena Energiaskor den 15 september

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från 2020 byter Askdagen namn och blir Arena Energiaskor. Den 15 september 2020 genomförs Arena Energiaskor som ett webbinarium. Liksom tidigare år innehåller programmet intressanta föredrag, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om energiaskor.

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

Aktuella frågor och målgrupper

Arena Energiaskor 2020 är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Här diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, liksom det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag. Dessutom myndigheter på lokal, regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning. Till sist möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Ett nytt spännande program håller på att tas fram men nedan finns ett axplock ur programmet som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor. Du kan redan nu anmäla dig till Arena energiaskor 2020. Kontakta Lena Odenholm om du behöver hjälp med att anmäla dig eller Raziyeh Khodayari om du vill veta mer om programmet.

Mer om programmet

Stefan Andersson berättar om Skogsstyrelsens nya rekommendationer, det undantag som fördes in under hösten 2019, och hur de nya rekommendationerna påverkar återföring av bioaskor till skogen.

I dagens moderna samhälle ökar ständigt efterfrågan på metaller, inte minst för att tillgodose behovet i elektroniska produkter. I flygaskan från avfallsförbränning finns många av dessa metaller, men dagens hantering innebär vanligen att vi inte omhändertar dessa resurser. Som ett steg mot ökat återvinning har Renova ihop med andra aktörer utvecklat en robust och kostnadseffektiv metod för att återvinna zink från askan, och förberedelserna inför fullskalig byggnation är i full gång. Karin Karlfeldt Fedje ska berätta om detta.

Även Ragnsells tvättar flygaska så att den blir mindre farlig och kan förvaras på deponi för icke farligt avfall. Restprodukter från den nya behandlingen är olika former av kommersiella salter som skickas tillbaka till samhället. Mikael Hedström berättar om statusen för den första Ash2Salt-anläggningen.

Erik Rasmussen från Stena Recycling kommer att berätta om deras projekt HALOSEP som handlar om behandling av flygaskor från energiåtervinning av avfall.  

Jens Kallesøe från AFATE berättar om hur Danmark definierar askans kvalitet för vägkonstruktion i enlighet med miljölagstiftningen och med miljötillsyn, och hur de genomför nödvändiga tester för att kunna klassa askan.

Avfall Sverige som arbetar med klassificering av förbränningsrester redogör för arbetet med koppling till klassificering av förbränningsrester. Bland annat utredningar med koppling till klassificering och avsättning, samt dialog med myndigheter och andra intressenter.

Ole Hjelmar från Danish Waste Solution ska berätta om utveckling av en metod för utvärdering av HP14 i Danmark. Metoden tar hänsyn till de specifika egenskaperna hos bottenaskor och är därför vanligtvis inte är tillämplig på alla typer av avfall.

Varmt välkomna till Arena Energiaskor, du kan anmäla dig här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se