Yrkesprov förbereder elever bättre för energibranschen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Åsbro Kursgård tagit fram ett initiativ att införa yrkesprov för distributionselektriker. Ambitionen är att yrkesprovet ska stärka samverkan mellan skola och arbetsliv så att utbildningarna kan bidra till att fler med rätt energikunskap kommer ut på arbetsmarknaden. Yrkesprovet genomförs som en försöksverksamhet med stöd av Skolverket.

Två gånger tidigare har Energiföretagen varit med och genomfört yrkesprov, 2010 och 2012. Då fick deltagarna ett certifikat från Energiföretagen som intygade att de genomfört provet. På så vis kunde den kommande arbetsgivaren veta vad de nyexaminerade eleverna kunde eller inte kunde när de började sin yrkesresa.

Det nya yrkesprovet ska kvalitetssäkra utbildningen och säkerhetsställa att alla elever har samma kunskap när de kommer ut i arbetslivet. Genom yrkesprovet blir det tydligare för eleverna vad som förväntas av dem och det blir lättare att nå utbildningens mål. De vet också att utbildningen matchar den efterfrågade kompetensen hos branschen. Det minskar elevernas stress, i och med att de kan känna sig rustade inför arbetslivet.

– Yrkesproven är bra för branschen eftersom de vet exakt vad eleverna har för kunskap med sig när de börjar. Yrkesprovet går också att använda för att validera kompetenser och om det finns behov att kompetensutveckla någon som kommer ifrån en annan bransch, säger Anne Kataja, utbildningschef på Åsbro kursgård.

Skolverket har nu beviljat denna nya satsning på yrkesprov som en försöks­verksamhet och kommer att stödja utvalda yrkeslärare som arbetar med att ta fram och genomföra yrkesprov. Myndigheten undersöker även om detta kan vara ett komplement till dagens examensarbete. Yrkesprovet innehåller i dagsläget tre färdiga moment: skåpmontering, högspänningskarvning och mätarbyte. Provet innehåller också flera delar kring säkerhet och riskhantering.

En utmaning som Anne Kataja ser i dagsläget är att implementera provet i samtliga skolor som har någon form av energiutbildning. Eftersom Åsbro kursgård saknar kontaktnät utanför de fyra skolor som tidigare har haft yrkesprov, blir detta blir ett arbete att utveckla.

Anne Kataja ser fler fördelar med yrkesprovet:

 – Jag tror att provet också höjer yrkesstatusen. En elektriker vet alla vad den gör – men vad en distributionselektriker gör är oklart och få pratar om det. Den dagen elen försvinner, vem ser då till att strömmen kommer tillbaka? Få lyfter fram den här gruppen och det vill vi göra. De är samhällets osynliga hjältar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se