Ei:s tillsyn av leveranssäkerheten för 2018 klar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Resultatet av (Ei:s) tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten 2018 finns nu sammanfattad och publicerad på ei.se.

Att överföringen av el håller god kvalitet är en uppgift som vilar på Energimarknadsinspektionen (Ei). Tillsynen görs för att säkra att lagar och förordningar följs och för att kontrollera leveranssäkerheten. Alla elnätsföretag måste varje år rapportera in avbrottsdata till Ei och nu har granskningen av 2018 års elavbrott publicerats.

I rapporten kan man bland annat läsa att cirka 38 procent av samtliga avbrott kunde relateras till olika väderförhållanden. För avbrott som varade längre än 24 timmar var det 81 procent som orsakades av olika väderförhållanden.

Trots detta var det ändå fel i överliggande nät som var den vanligaste orsaken till avbrott. 57 procent av avbrotten berodde på fel i det överliggande nätet. Störst påverkan hade uppgraderingen av förbindelsen mellan fastlandet och Gotland.

Hela promemorian finns att läsa här

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se