Nytt om förmånsbeskattning av taxiresor med mera under pandemin

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Skatteverket presenterade den 17 juni ett nytt ställningstagande gällande förmånsbeskattning av taxiresor under Corona-pandemin. Om en anställd i syfte att minska risken för smittspridning under pandemin får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare bör förmånen enligt Skatteverket nu värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Foto:Hubert Elming/ Mostphotos

Avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller så kallad förmånsbil för arbetsresor påverkas inte av Skatteverkets nya ställningstagande. Efter att Energiföretagen haft kontakter med Skatteverket har de lämnat beskedet att servicebilar där den anställde under pandemin i stället för arbetsplatsen utgår från bostaden i normalfallet beskattas för förmånsbil. Om företagets bil körs från den anställdes tjänsteställe hem till den anställdes bostad, så är det en så kallad arbetsresa (till arbetsplatsen), vilket är en privat resa. Görs dessa resor mer än i ringa omfattning (10 gånger/100 mil per år) uppstår en skattepliktig bilförmån för den anställde. Resor som de anställda gör från bostaden direkt ut på uppdrag är tjänsteresor om de inte passerar sitt tjänsteställe.

Det kan dock finnas en möjlighet för till exempel elnätsföretag att ansöka om en justering av förmånsvärdet för en anställds användning av en företagsbil om förutsättningarna för det uppfylls. För servicebilar kan en nedsättning av förmånsvärdet göras med 25-30 procent om vissa villkor uppfylls som du kan läsa om här.  

Energiföretagen lyfte i en hemställan till Finansdepartementet i slutet av maj att förmånsbeskattningen av till exempel elnätsföretagens servicebilar och när de används för arbetsresor från bostaden borde slopas under Corona-pandemin. Energiföretagen inväntar dock fortfarande närmare återkoppling från Finansdepartementet i denna fråga.  

Bakgrund om Skatteverkets ställningstagande om förmånsbeskattning av resor mellan bostad och arbetsplats (tjänsteställe)

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen är privata resor, enligt Skatteverket. Förmån av fria arbetsresor mellan bostad och arbetsplats beskattas normalt till marknadsvärdet. Med anledning av Covid19-pandemin, förekommer det att arbetsgivare med syfte att minska risken för smittspridning bekostar taxiresor till arbetsplatsen för anställda eller andra arrangemang med samma syfte, till exempel att anställda blir hämtade vid bostaden av företagsbil.

Enligt Skatteverkets bedömning är en pandemi där ansvarig myndighets rekommendationer att undvika resor med kollektivtrafik en sådan omständighet som bör kunna påverka värderingen av en reseförmån. Att arbetsgivaren erbjuder resor med taxi eller med företagsbil under dessa omständigheter utgör inte en renodlad förmån för den anställde, utan det ligger även i arbetsgivarens intresse av att bidra till att hålla personal som måste ta sig till arbetsplatsen frisk så att verksamheten kan upprätthållas.

Sådana taxiresor eller motsvarande bör därför under dessa omständigheter inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafiken hade kostat, då detta utgör den normala inbesparingen av privata levnadskostnader för den anställda. Detta bör även gälla om arbetsgivaren bekostar en liknande transport till arbetsplatsen, till exempel att den anställda hämtas med en företagsbil. Om det handlar om enstaka resor bör värdering göras motsvarande enkelbiljett för kollektivtrafiken på orten, och om det handlar om upprepade resor under längre perioder bör jämförelse göras med periodbiljett etcetera

Denna värdering tillämpas från och med mars 2020 och gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer som rör begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken kvarstår.

Skatteverkets ställningstagande finns att läsa i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se