”Än finns tid kvar att anmäla intresse till EU DSO-enheten”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU:s nya organisation för elnätsföretag behöver fler svenska medlemmar. I början på 2021 hålls den konstituerande stämman i den nya organisationen som heter ”EU DSO Entity” eller EU DSO-enheten på svenska. Medlemmar i Energiföretagen har tidigare fått ta del av ett antal nyheter om processen framåt.

EU DSO-enheten får en viktig roll att bevaka elnätsföretagens perspektiv i arbetet med att utvärdera existerande nätkoder, men också med att utforma nya nätkoder. Nätkoder är – enkelt uttryckt – teknisk lagstiftning som används för att främja utvecklingen av en europeisk elmarknad.

Slutförhandlingar – ny webbplats för registrering

Vi är nu inne i slutfasen av förhandlingarna mellan de fyra existerande elnätsorganisationerna (Eureletric, Geode, CEDEC och E.DSO). Medlemmar i Energiföretagen är nära involverade i arbetet med att lägga sista handen vid stadgar, procedurregler och annat nödvändigt för att starta upp en ny organisation. Dokumenten ska godkännas av EU-kommissionen efter att ACER har yttrat sig över dokumenten.

En webbplats för slutlig medlemsregistrering till den nya elnätsorganisationen lanseras snart. Vi återkommer då med mer information.

Svenska styrelsekandidater

Det intressanta nu är också att bevaka att vi i den kommande styrelsen får in några svenska representanter. Ett förslag till styrelse ska tas fram av de fyra existerande elnätsorganisationerna som fungerar som en slags valberedning (för att använda en svensk jämförelse).

Vi har i medlemsnyheter presenterat de tre svenska kandidaterna, läs intervjuerna här (Annika Viklund – Vattenfall Eldistribution, Erik Brandsma – Jämtkraft och Jonas Kellberg – Nacka Energi) till styrelsen som ska ha 27 ledamöter med:

  • 9 personer från företag med fler än 1 miljon kunder
  • 9 personer från företag med 100 000 till 1 miljon kunder
  • 9 personer från företag med färre än 100 000 kunder

Fler har anmält sig – ännu fler välkomna att mejla

I februari/mars tog Energiföretagen in intresseanmälningar från medlemskretsen. 38 har anmält sig hittills, vilket omfattar cirka 70 procent av de svenska elnätskunderna. Det är redan bra, men för att få ännu mer tryck bakom de svenska kandidaterna vore det bra med fler svenska potentiella medlemmar.

Men det finns plats för fler. Mejla till Henrik Wingfors så kan vi förmedla er intresseanmälan till elnätsorganisationerna i Bryssel.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se