Corona-provtagning förmånsbeskattas inte

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Skatteverket presenterade den 3 juni ett ställningstagande där provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft sjukdomen Covid-19 inte ska tas upp till beskattning.

Skatteverket bedömer att åtgärd som arbetsgivaren vidtar i form av förebyggande behandling är skattefri om den i huvudsak omfattar sådana insatser som arbetsgivaren ansvarar för enligt arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling enligt inkomstskattelagen. Provtagningen är därmed skattefri för den anställde. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställde vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställde bär antikroppar mot sjukdomen.

Skatteverkets ställningstagande kan läsa i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se