Covid-19: Faktablad om egenprovtagning priogrupp 3

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Folkhälsomyndigheten har idag, den 2 juni, tagit fram ett faktablad med information om egenprovtagning för personal inom samhällsviktig verksamhet med pågående covid-19 infektion.

Det är regionernas riktlinjer som anger tillvägagångssätt och logistik vid egenprovtagning, analys och leverans av provsvar. Varje region anpassar detta efter sina förutsättningar. Folkhälsomyndighetens faktablad ger exempel på hur egenprovtagning går till.

”Egenprovtagning för covid-19 av samhällsviktig personal utförs inte utifrån behovet av sjukvård, utan utifrån behovet av bemanning på arbetsplatsen. Beslut om egenprovtagning sker enligt regionala riktlinjer, men är i allmänhet en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef”, skriver Folkhälsomyndigheten i faktabladet.

Läs faktabladet direkt här

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vilka personer i företaget omfattas av samhällsviktig sektor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tidigare tagit fram en lista som definierar vilka funktioner i till exempel ett energiföretag som ingår i den samhällsviktiga delen av företaget. Det är fråga om essentiella funktioner för att upprätthålla energiförsörjningen.

Läs mer på MSB:s webbplats

Energiföretagen fortsätter att bevaka vad som sker i utvecklingen av testningen och återkommer så fort nyheter finns.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se