Covid 19: Testningen haltar – länsstyrelserna ska stötta regionerna

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen har påmints om att testning inte har kommit igång över hela landet ännu. Ansvaret ligger fortsatt hos regionerna men länsstyrelserna har fått en roll att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna i testningen.

Flera medlemsföretag har hört av sig till Energiföretagen och berättat att de inte fått testa sig i sin region trots att de begärt att få testa personal. Det är regionernas riktlinjer som anger tillvägagångssätt och logistik vid egenprovtagning, analys och leverans av provsvar, men detta har ännu inte börjat fungera överallt i landet.

I fredags, den 5 juni, gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Både pågående infektion och antikroppar

Detta avser alltså både testning av antikroppar mot viruset och pågående infektion med covid-19. I uppdraget till länsstyrelsen ingår bland annat att ”skyndsamt ta initiativ till att andra praktiska frågor för att genomföra testningen identifieras och föra en dialog med berörda aktörer om möjliga lösningar”. Dessutom att ”i samverkan med regionerna ta fram en konkret plan för hur personal inom samhällsviktiga verksamheter ska kunna provtas”.

Läs om regeringens nya uppdrag till länsstyrelserna på regeringens webbplats

Läs nyhet från Energiföretagen om faktablad för egenprovtagning priogrupp 3

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se