Fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol

Publicerat av: Eva Rydegran ·

EU-kommissionen godkände den 29 juni Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av så kallad icke livsmedelsbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift.

Svenska regeringen ansökte i början av april om förlängd energi- och koldioxidskattebefrielse för biogas och för biogasol för uppvärmning, då nuvarande statsstödsgodkännande löper ut vid årsskiftet. EU-kommissionens beslut innebär att skattebefrielsen förlängs med tio år till och med den 31 december 2030. En begränsning införs dock som innebär att biogasen eller biogasolen inte får vara framställd av så kallade livsmedelsbaserade biobränslen.

Regeringen väntas lämna ett förslag om ändringar i lagen om skatt på energi utifrån detta statsstödsgodkännande i samband med budgetpropositionen för 2021 som presenteras i september.

Energiföretagen Sverige anser att det är ett välkommet beslut att godkänna en tioårig förlängning av skattebefrielsen för biogas för uppvärmning, och att även biogasol kommer att ges skattebefrielse från nästa år. Däremot är det mycket beklagligt att EU-kommissionen inte ger förutsättningar för att använda grödebaserade biobränslen för uppvärmning efter kommande årsskifte. Vi anser att i avsaknad av beslut om nya statsstödsregler, behöver även grödebaserade biobränslen fortsätta vara skattebefriade under kommande år.  

EU-kommissionens pressmeddelande finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se