Nu händer det mycket inom Färdplan Energi

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Färdplan Energi är Energiföretagen Sveriges samlade projekt för att visa vägen till ett fossilfritt samhälle, där energisektorn är en viktig nyckel till omställningen. Vi vill lyfta fram sambandet mellan alla sektorers färdplaner, visa vilka beslut som måste fattas när, så att rätt förutsättningar skapas för att Sverige ska kunna nå målet om nettonollutsläpp senast år 2045. Nu händer det mycket i projektet.

Under våren har projektet Färdplan Energi löpt på. Energiföretagen har genomfört möten med politiker om våra konkreta uppmaningar till dem, från färdplanerna för el, respektive uppvärmning. Vi har även haft dialog med olika aktörer som ser tillgången till fossilfri energi som en lösning för sin omställning. Målet är att ta fram en tidslinje som ska visa beslutsfattarna Sveriges väg till nettonollutsläpp år 2045, där energisektorn är nyckeln.

En första tidslinje, som beskriver vägen till negativa utsläpp genom bio-CCS, är snart färdig. Den har tagits fram i dialog med medlemmarna. Fler tidslinjer ska färdigställas efter sommaren och kommer att presenteras i september. Målet är att få ihop de olika tidslinjerna till en enda tidslinje som pekar ut hur, när och av vem, de avgörande besluten behöver tas för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp senast år 2045.

Webbinarium 22 september

Energiföretagen bjuder in till ett webbinarium den 22 september kl 10.30-11.30, öppet för alla intresserade. Deltagarna får ta del av färdiga delar av tidslinjen och kan ge inspel till fortsatt utveckling. Det krävs ingen föranmälan till webbinariet, som kan ses på Energiföretagens Play-kanal den aktuella tiden.

Digital kampanj

Nu startar också en digital kampanj som ska sprida budskapen till beslutsfattare runtom i landet om vad som krävs för att nå ett fossilfritt samhälle. Målgrupperna för den digitala kampanjen kommer att möta våra budskap om vägen till nettonollutsläpp år 2045 i sociala medier (Facebook, LinkedIn och Twitter), i annonser på olika tidningars webbplatser och till viss del i Google-sökningar. Vi lyfter även fjärrvärmens roll i den cirkulära ekonomin, i budskap framför allt riktade till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Under semestertid glesar vi ut kampanjen, för att köra igång igen i mitten av augusti. De som visar intresse för det som möter dem i sociala medier styrs in på vår webbplats, där vi samlat material som rör Färdplan Energi, riktat tillmålgrupperna för kampanjen. Den kan nås direkt via www.fardplanenergi.se.

Inom kort tar även projektet Färdplan Energi sommarledigt, så vi återkommer med mer information efter semestern.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand

Anna Regnstrand

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se