Nu kan flera nominerade elmarknadsoperatörer verka i Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Norden är den andra regionen i Europa att implementera ett ramverk för flera nominerade marknadsoperatörer i enlighet med CACM – the guideline on Capacity Allocation and Congestion Management. CACM har som ändamål att främja konkurrens mellan elbörser i Europa för att stödja målet om en helt integrerad europeisk elmarknad.

Ramverket för flera nominerade marknadsoperatörer (MNA) är implementerat i Norden. Den första handelsdagen med det nya ramverket genomfördes framgångsrikt den 3 juni 2020, rapporterar Svenska kraftnät på sin webbplats. Genom att introducera MNA blir den gemensamma dagen före-kopplingen på marknaden tillgänglig för mer än en nominerad marknadsaktör (NEMO) i de 12 nordiska elområdena.

Implementeringen innebär att de nominerade elmarknadsoperatörer som fått tillåtelse att verka i Sverige nu har möjlighet att erbjuda sina tjänster till svenska marknadsaktörer. Varje land ansvarar för att säkerställa att det ska finnas minst en NEMO i varje elområde och i Sverige är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som godkänner ansökningarna.

För att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU har EU-kommissionen antagit förordningen CACM, som innehåller flera bestämmelser som ska leda till en sammankoppling av den europeiska elmarknaden.

Läs nyhet på Svenska kraftnäts webbplats

Läs nyhet på Ei:s webbplats

Läs mer om kapacitetstil­ldelning och hantering av överbelastning (CACM) på Ei:s webbplats

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se