Regeringen underlättar miljöprövning under coronakrisen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen inför regeländringar som innebär att det tillfälligt blir möjligt att genomföra ändringar i vissa utpekade tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt. Det ska räcka att ändringarna anmäls till tillsynsmyndigheten, alltså en betydligt snabbare process än en tillståndsprövning.

I detta ärende som Energiföretagen för två dagar sedan berättat om i en nyhet har regeringen nu snabbt beslutat att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt. Regellättnaderna omfattar bland annat timmerlagring, produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning och andra produkter för att minska smittspridningen samt krematorier.

Om timmerlagringen

När det gäller timmerlager avses både ändringar i befintliga lager och nya lager. Bakgrunden är att efterfrågan inom skogsindustrin har minskat kraftigt på grund av krisen. Samtidigt pågår stora granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand, med brådskande behov av att avverka och transportera ut angripet virke ur skogen under svärmningssäsongen.

I och med regeländringarna kortas processen för att få starta utökad timmerlagring, från månader till veckor. På så sätt får skogsindustrin möjlighet att hantera det stora utbrottet av granbarkborre trots att efterfrågan på virkesprodukter är lägre till följd av coronakrisen.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se