RT-flis ska inte omfattas av avfallsförbränningsskatt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Skatteverket gjorde i början av april bedömningen att returträ som målat trä eller trä där spikrester finns kvar inte kan anses vara ett biobränsle och därmed skulle omfattas av avfallsförbränningsskatten som infördes den 1 april. Den 2 juni presenterades en ny tolkning som innebär att Skatteverket ansluter sig till den tillämpning som gjorts av Energimyndigheten enligt elcertifikatsförordningen där returträflis ansetts vara ett elcertifikatsberättigat biobränsle.

Skatteverkets nya tolkning av hur RT-flis ska klassas är följande:

”Flisat träavfall som används som bränsle kan anses vara ett biobränsle om material av biologiskt ursprung är utsorterat från övrigt avfall. Energimyndighetens tillämpning av förordningen om elcertifikat innebär att utsorterat flisat träavfall kan anses vara ett biobränsle även om det innehåller små mängder av färg, lim, plast eller metallrester. Motsvarande bör gälla vid tillämpningen av LSAF. Eftersom skattskyldigheten inträder när avfallet förs in på en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning ska bedömningen av om avfallet är undantaget från skatteplikt göras när avfallet förs in på anläggningen (jfr prop. 2019/20:32 s. 23 och 28).”

Skatteverkets nya tolkning finns att läsa på Skatteverkets hemsida.
Skatteverket har också aviserat att man kommer att besvara ytterligare tolkningsfrågor kring avfallsförbränningsskatten inom kort. Energiföretagen återkommer med mer information om tolkningar kring avfallsförbränningsskatten när den finns tillgänglig.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se