Sommarhälsning och höstnytt till o för fjärrvärmedistribution

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagens Leif Lagergren Nordengren, som arbetar med distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, skickar här en personlig sommarhälsning med en resumé av händelser hittills i år inom hans område. Han hintar också om nyheter att se fram emot i höst.

Våren har inneburit en stor omställning för oss alla. Många projekt, möten och insatser har ändå gått att genomföra tack vare digitala hjälpmedel. Möten med Råd och arbetsgrupper har till exempel skett via Teams-möten som har fungerat mycket bra.

Året startade med konferensen ”Distributionsdagarna 2020”, som genomfördes på ett förtjänstfullt sätt av alla trevliga deltagare, utställare och personal hos arrangören.

Vi beslöt att uppdatera några skrifter som har publicerades under den gångna vintern. Där bad vi om inspel och synpunkter, vilket vi fick. Det tackar jag speciellt för.

Det kommer mera – i höst

Nu när semestrar och ledighet närmar sig så ligger mycket i pipen. Det innebär att vi får se resultaten av flera projekt inklusive publikationer till hösten. Även om Coronaviruset har påverkat lite grann så kan vi, om allt går enligt plan, se fram emot:

Nya och uppdaterade tekniska bestämmelser:

  • D:211 ”Läggningsanvisningar” i uppdaterad version.
  • F:101 ”Fjärrvärmecentralen – Utförande och installation” i ny version, som ersätter version 2014.
  • D:217 ”Anborrning” med ifyllbara mallar på hemsidan, senare i höst i uppdaterad version.
  • ”Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar”. Förses med ifyllbara mallar på hemsidan, senare i höst i uppdaterad version.
  • F:103-8 ”Certifiering av fjärrvärmecentraler anpassade för villor och lägenheter” tas fram i ny version, som ersätter version 2009.

Projekt och utbildning:

  • ”Skadenyckeln”, där ny version driftsätts som möjliggör importering av skador via XML-fil.
  • ”Auktorisation och Certifiering av skarvmontör” uppdateras, förbättras och driftsätts. senare i höst.

Jag vill härmed passa på att önska er en skön härlig sommar och en bra semester.

Leif Lagergren Nordengren, ansvarig Distribution Fjärrvärme och Fjärrkyla

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se