Viktiga regeringsbeslut om vattenkraften

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Idag fattar regeringen ett antal viktiga beslut som rör svensk vattenkraft - inte minst den så kallade nationella planen. Dessa beslut är efterlängtade och Energiföretagen kommer att analysera besluten och återkomma med mer information så snart det är möjligt.

Idag fattar regeringen ett antal viktiga beslut som rör omprövning av vattenkraften till moderna miljövillkor. Enligt ärendeförteckningen till dagens regeringssammanträde handlar det bland annat om ändringar i Vattenverksamhetsförordningen (pkt 9), ändringar i regleringsbrevet till Havs- och vattenmyndigheten (pkt 11) och sist men inte minst beslut om en Nationell plan för moderna miljövillkor (pkt 18). Vi förväntar oss också en förordning innehållande tidplan och prövningsgrupper, samt ett antal uppdrag till olika myndigheter som ska hänga samman med den nationella planen.

Energiföretagen kommer att analysera besluten så snart de blir tillgängliga och återkommer med mer information. Håll utkik här på hemsidan!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se