EU-kommissionens förslag till återhämtningsplan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 27 maj lade EU-kommissionen fram sitt förslag till en omfattande återhämtningsplan. Kommissionen föreslår ett nytt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, som bygger på en kraftfullt utökad och uppdaterad långtidsbudget. Flera av de föreslagna åtgärderna har ett energi- och klimatfokus.

Next Generation EU uppgår till 750 miljarder euro. Enligt EU-kommissionens förslag ska det fördelas på 500 miljarder euro i bidrag och ytterligare 250 miljarder i låneerbjudanden till drabbade länder och branscher. Det är ungefär fyra gånger mer än EU:s årliga budget. Next Generation EU kommer att få pengar genom att taket för egna medel tillfälligt lyfts till 2% av EU:s bruttonationalinkomst. Det gör att kommissionen kan låna 750 miljarder euro på finansmarknaderna. Den extra finansieringen ska slussas via EU-programmen och betalas tillbaka över en lång period via framtida EU-budgetar, inte före 2028 och inte efter 2058.

Det höjs flera kritiska röster som menar att endast 25 procent av EU:s långtidsbudget som gäller för perioden 2020-2027 kommer att läggas på klimatsatsningar vilket är ett förslag som lades fram redan 2018.

EU:s gröna giv kommer att vara en bärande del i EU:s återhämtningsstrategi. Kommissionen har kommunicerat följande initiativ:

  • En enorm våg av renoveringar av byggnader och infrastruktur och en mer cirkulär ekonomi, ska ge jobb på lokal nivå.
  • Genomförande av projekt för förnybar energi, särskilt vind- och solenergi.
  • Uttökade satsningar på ny teknik såsom vätgas, CCS och förnybar energi.
  • Renare transporter och logistik, inklusive en miljon nya laddstationer för elfordon och en satsning på tågresande och rena transporter i våra städer och regioner.
  • Uttökade satsningar på omställning av Europas kolkraft.
  • För att finansiera åtgärderna föreslår kommissionen bland annatavgifter från flyg och sjöfart när dessa branscher ingår i handeln med utsläppsrätter.
  • En koldioxidskatt på vissa importvaror.
  • En särskild digital skatt för multinationella företag som Google och Facebook.
  • En ny fond under InvestEU för satsningar i banbrytande teknologier på 150 miljarder euro där EU står får 31,5 miljarder euro i garantier
  • "Just transition"-fonden, som ger stöd åt de regioner som drabbas av omställningen till fossilfri energi, uttökas från 7,5 miljarder euro till 40 miljarder euro.

Läs mer på kommissionens webbplats här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se