Läget om testning av Covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19. Fortfarande prioriteras testning av patienter samt testning av personer inom sjukvård och omsorg. När kapaciteten ökar påbörjas testning inom övrig samhällsviktig verksamhet.

Berörda myndigheter har i dialog med Energiföretagen tidigare pekat ut bland annat energisektorn som ”övrig samhällsviktig verksamhet”. Personal härifrån tillhör därmed priogrupp 3 när det gäller vilka som ska få tillgång till provtagning. Se nyhet om detta på Energiföretagens webbplats.

Folkhälsomyndigheten (FHM) och MSB samarbetar fortsatt med att ta fram ett analysunderlag om vilken personal inom samhällsviktig verksamhet som kan prioriteras när det gäller testning för covid-19. Fortfarande prioriteras kategori 1 (patienter) och 2 (personal inom sjukvård och omsorg).

Uppdaterad nationell strategi

Den 5 maj uppdaterade FHM den nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19, version 3. Den omfattar processer och testmetodik för utökad provtagning och diagnostik av covid-19 med nukleinsyrapåvisning och serologisk påvisning av antikroppar som visar på genomgången covid-19 infektion. Ladda ned strategin här på FHM:s webblats.

FHM skriver att strategin inte omfattar användning av tester för påvisning av antikroppar där provtagning och tolkning av resultat görs av individen själv. Det finns för närvarande inga tester för hemmabruk, så kallade självtester, som lever upp till de krav som ställs i det medicintekniska regelverket och Läkemedelsverket avråder bestämt från användning av sådana produkter.

När det gäller priogrupp 3 skriver FHM att provtagning och laboratorieanalys behöver hanteras utanför respektive regions sjukvårdsuppdrag. Nya aktörer för provtagning, logistik, dataöverföring och provanalys behöver etableras. För att provtagning ska bli aktuellt behöver en behovsbedömning göras av arbetsgivaren utifrån nationella rekommendationer, följt av beställning via exempelvis företagshälsovård eller e-tjänst.

Version 4 ska komma

Version 3 innehåller som sagt bara priogrupp 1 och 2. Den ger ändå en bättre uppfattning om läget och möjligheterna till test. Det finns också en diskussion om problematik kring övertro på test, och hur man kan tänka när svar har kommit. Nästa utgåva av strategin, version 4, ska ta upp kapacitetsfrågan.

Från Energiföretagens sida arbetar vi vidare med att få ökad klarhet i när och hur den utökade testkapaciteten kan bli tillgänglig för den del av energibranschen som är samhällsviktig.

Läs tidigare nyhet om testning från Energiföretagen här

Mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se