Ny Oxfordrapport tar upp kopplingen COVID-19 och klimatfrågan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Finansiella åtgärder för återhämtning efter COVID-19 kan vara mycket effektiva som klimatstöd för att ta sig ur världens fossilberoende, effektivare än traditionella stödåtgärder. Det konstateras i en rapport från Oxford “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?”.

COVID-19-krisen innebär en dramatisk chock för den globala ekonomin som påverkar klimatförändringen på många sätt. Det framgår av den nya rapporten från Oxford Smith School of Enterprise and the Environment tillsammans med Oxfords universitet. Genom finansiella stödåtgärder efter pandemin, kan också stora långsiktiga effekter i klimatfrågan uppnås.

Studien bygger på en undersökning bland tjänstemän från finansdepartement, centralbanker och andra ledande organisationer från G20-länder i kombination med litteraturstudier och granskning av policys kopplade till finansiella stödåtgärder. Författarna presenterar fem policyområden som är extra viktiga att satsa inom för att uppnå ekonomiska och klimatförbättrande mål. Dessa är:

  • Rena fysiska investeringar i infrastruktur.
  • Effektiva ombyggnader av byggnader
  • Investeringar i utbildning och praktik, dels som en direkt följd av COVID-19-relaterade uppsägningar, dels från strukturell arbetslöshet vid utfasning av fossila bränslen.
  • Investeringar i återställning och motståndskraft hos ekosystem.
  • Rena FoU-investeringar.

Som ett resultat listas också i bilaga 25 konkreta stödåtgärder med inbördes ranking utifrån fyra parametrar.

Läs rapporten här (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se