Ny vägledning för energikartläggning i energiföretag publicerad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimyndigheten har i april publicerat en ny vägledning för energiföretag som omfattas av kraven att genomföra energikartläggningar i stora företag inför den andra perioden av energikartläggningar som ska utföras 2020–2023.

För att tydliggöra kraven i lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) har Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning som stöd för företagens arbete med kartläggningen. Vägledningen tar tillvara de erfarenheter som vunnits under genomförandet av den första fyraårsperioden (2016–2019) av EKL där Energimyndigheten fört en dialog med de som omfattas av lagstiftningen. Vägledningen har tagits fram för energiföretag i samarbete med energiföretag och certifierade energikartläggare som omfattas av lagen för att underlätta arbetet inför den andra fyraårsperioden med energikartläggningar som ska utföras 2020–2023.

Vägledningen är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att genomföra vad som kommit fram i energikartläggningen. De krav som lagen om energikartläggning i stora företag ställer tydliggörs i dokumentet. Vägledningen innehåller också förslag till arbetsgång för kartläggningsarbetet med bland annat förslag på hur planering, genomförande, identifiering av åtgärder och rapportering kan göras. En viktig förändring i vägledningen inför den andra kartläggningsomgången är att börja arbetet med att följa upp åtgärdsförslagen från tidigare kartläggning och analysera hur åtgärdsförslagen har hanterats.

Vägledningen för energikartläggning i energiföretag med förslag till arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, finns att läsa här.

Mer information om kraven i lagen om energikartläggning i stora företag finns på Energimyndighetens hemsida .

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se