Regionerna tar ansvar för provtagning av priogrupp 1–3

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1–3. Det är löftet om statlig finansiering av beställarfunktion, logistik och testning som ligger bakom.

Igår, den 26 maj, fattade samtliga regiondirektörer beslut om att regionerna åtar sig en breddad ändamålsenlig testning av covid-19 i priopgrupperna 1–3. Beslutet bygger på finansiering med statliga medel, och att regionerna kan kontraktera andra utförare och nyttja den testkapacitet som Folkhälsomyndigheten har säkrat på nationell nivå.

Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt. SKR skriver på sin webbplats att ”Provtagning av covid-19 är viktigt för att minska smittspridningen, ge vård och omsorg av smittade och säkra personalförsörjningen i vård, omsorg och andra samhällsviktiga funktioner. Provtagning är därför en viktig del av regionernas arbete med pandemin.”

Vänd dig till din region

Energiföretagens budskap blir därför att vända sig till sin region för att få tillgång till test och att följa deras information om när detta kan ske. Energiföretagen arbetar vidare med att få ytterligare klarhet i frågan om testning.

Läs mer på SKR:s webbplats

Läs SKR:s beslut här om ansvar för provtagning för priogrupperna 1–3 (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se