Undantag för kryptografiska funktioner upphör – sök på nytt!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har i brev underrättat vissa företag inom elförsörjningen om att undantag från krav på kryptografiska funktioner, som följer av säkerhetskyddsförordningen, upphör från 1 juni i år. Företag som av särskilda skäl vill hemställa om ett undantag ska göra det direkt till Försvarsmakten.

Krav på kryptografiska funktioner följer av 3 kap. 5 § andra stycket i säkerhetskyddsförordningen. Här står att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, ska skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.

Anmäl direkt

Försvarsmakten beslutade 28 augusti 2019 om ett undantag från detta krav för enskilda verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet. Beslutet fattades efter en hemställan från Svenska kraftnät och gäller till och med 31 maj i år. Flera företag inom elförsörjningen omfattas av undantaget.

Svenska kraftnät har fått in anmälningar från företag med behov av kryptografiska funktioner. Även om det finns förutsättningar för flera att få dessa på plats i tid, så bedömer Svenska kraftnät att det finns företag som kan få svårt att få kryptografiska funktioner klara till 1 juni.

Svenska kraftnät avser inte att hemställa om ett nytt eller förlängt undantag för elförsörjningen som helhet. Företag som vill anföra särskilda skäl och hemställa om ett undantag även efter 31 maj 2020 måste göra det direkt till Försvarsmakten.

Kontakta Försvarsmakten – mer läsning

En dialog med Försvarsmakten om förutsättningarna för undantag initieras enklast genom e-post till signalskydd@mil.se.

En officiell framställan om undantag skickas till exp-hkv@mil.se.

Läs Svenska kraftnäts brev här (pdf)

Läs säkerhetsskyddsförordningen här (på riksdagens webbplats)