Värme och kyla: Distributionsgruppen söker ledamöter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Distributionsgruppen, under rådet för värme- och kyldistribution, söker fler ledamöter. Det finns mycket arbete att göra och sekreterare Leif Lagergren Nordengren från Energiföretagen välkomnar nya goda krafter.

Leif är sekreterare både i distributionsgruppen och rådet för värme- och kyldistribution,. Han ser fram emot att få in fler som vill delta i utvecklingen av värme- och kyldistribution:

Bestämmelser, remisser och utvecklingsprojekt

– Ja, vi behöver fler deltagare i distributionsgruppen. Det finns mycket att göra nu. Den stora utmaningen gäller de tekniska bestämmelserna, att skriva tillsammans. Att svara på remisser ingår också i uppgifterna. Det handlar också om att arbeta med olika projektfrågor.

Han nämner några stora pågående projektjobb. En grupp arbetar med att ta fram guidelines för ”arbete nära fjärrvärmeledning”, som ska bli ett dokument med riktlinjer och krav för den som anordnar en arbetsplats i närheten av fjärrvärmerör.

Temperaturprogrammet är ett annat exempel där en mindre grupp arbetar med effektivisering av fjärrvärmenät. En intressant uppgift, säger Leif, inte minst för att det ser så olika ut på olika platser.

Anmäl er till distributionsgruppen

Har du lust att vara med och utforma nya tekniska bestämmelser? Vill du vara med i olika projekt och lösa specifika frågor som rör distribution av värme och kyla? Då kan du ta kontakt med Leif Lagergren Nordengren på Energiföretagen Sverige.

Distributionsgruppen sammanträder fyra till fem gånger per år. Rena ad hoc-möten kan förekomma liksom fokusmöten i specifika frågor. Leif är som sagt sekreterare och rollen som ordförande är ambulerande.

Anmälan, kontakta Leif, se nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se