Är det viktigt för dig att vara säker på jobbet?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 13-14 maj hälsar vi dig som är drifttekniker, elsäkerhetsansvarig, arbetschef, underhållsplanerare, beredare, distributionselektriker, arbetsmiljöingenjör eller montör välkommen till Åsbro Kursgård och EBR Säkerhetsexpo.

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker tillbud och olycksfall också i vår bransch. Därför anordnar vi EBR Säkerhetsexpo den 13-14 maj - med säkerheten i fokus. Anmäl dig här!

  • Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB, pratar om elektriska riskkällor. Föreskrifterna säger att vi ska identifiera elektriska riskkällor. Men vad är en elektrisk riskkälla? Och vem beslutar om vad som är oacceptabel risknivå?
  • Lise Rådman, Legitimerad fysioterapeut och doktorand vid Universitetssjukhuset i Örebro, berättar om El-olyckor i arbetet och dess konsekvenser, och om hur vi kan förbättra diagnostiseringen av symtom och skador i perifera nervsystemet efter en strömgenomgång.
  • Vi gästas också av Elsäkerhetsverket, vi pratar yrkesprov och ESA och vi får lyssna på föredrag om hur vi jobbar säkert i stormdrabbad skog och även vid vägarbetsplatser - ett växande problem.

Göran Bergius, Svenska kraftnät, kommer att guida er genom två dagar. Lyssna på vad han har att säga om vikten av att skapa en stark säkerhetskultur.