Danska fjärrvärmebranschens tio förslag för att klara höjda klimatmål

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I Danmark kan en fortsatt utbyggnad och omställning av fjärrvärmen klara nära häften av de höjda danska klimatmålen till 2030. Den danska fjärrvärmeföreningen Dansk Fjernvarme lanserade nyligen en tiopunktslista för hur det kan gå till.

Dansk klimatlag antagen om att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030

I december 2019 antog det danska Folketinget en ny dansk klimatlag med bindande mål om att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 1990. Under våren 2020 kommer en dansk klimathandlingsplan tas fram för att klara de höjda klimatmålen med fokus på nationella klimatåtgärder. Som ett led i hur den danska fjärrvärmebranschen kan bidra till att nå målen har Dansk Fjernvarme lanserat en tiopunktslista med följande förslag till den danska regeringen:

  1. Grön omställning av de ca 500 000 danska hushåll som idag värms med fossila bränslen (olja och gas). Dessa är utöver de ca 1,7 miljoner hushåll som idag redan värms med fjärrvärme och vars fjärrvärme ställs om till förnybara energikällor till 2030. 
  2. Ökad användning av spillvärme från industrin.
  3. Tre storskaliga geotermianläggningar kopplade till fjärrvärme.

  4. Storskaliga värmepumpar i fjärrvärmen som använder sol- och vindel.

  5. Hållbar biomassa som komplement till elektrifierad fjärrvärme.

  6. Digitalisering och energieffektiviseringsåtgärder.

  7. Koldioxidneutral värme för tillverkningsindustri.

  8. Mer solvärme i fjärrvärmen.

  9. Endast koldioxidneutral avfallsförbränning.

  10. Ingen basproduktion som baseras på fossila bränslen.

Dessa åtgärder beräknas vara några av de samhällsekonomiskt billigaste för att nå de skärpta klimatmålen. Samtidigt kommer de leda till väsentligt lägre skatteintäkter från fossila bränslen, vilket bedöms kunna vara ett politiskt hinder för genomförande.

Även om färdriktningen i mycket liknar den svenska fjärrvärmens utveckling väljer man i Danmark att i högre grad än i Sverige att satsa på en elektrifiering av fjärrvärmen och mindre på biobränslen. Samtidigt finns också en betydligt högre andel fossila bränslen kvar att ställa om i både individuella villapannor och i fjärrvärmeproduktionen jämfört med Sverige. Du kan läsa mer om dansk fjärrvärmes utveckling på Dansk Fjernvarmes hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se