Information från mötet med Skatteverket om avfallsförbränningsskatten

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Torsdagen den 12 mars hölls ett informationsmöte med Skatteverket inför ikraftträdandet av avfallsförbränningsskatten, som även webbsändes. Här har vi samlat en del av den informationen.

Energiföretagen Sverige arrangerade tillsammans med Avfall Sverige ett möte där Skatteverket informerade om vad som gäller när skatten på avfall som förbränns införs den 1 april.

Från Skatteverket kom Lena Flodin och Daniel Wallin (rättsavdelningen), Johanna Arrhén (skatteombud) och Anna Jakobsson (handläggare). Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige representerades av Erik Thornström respektive Klas Svensson.

Först fick deltagarna en del praktisk information om hur avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar ska registreras, var man hittar information om den nya skatten och så vidare. Till att börja med är det viktigt att den som är skattskyldig, det vill säga den som bedriver den berörda verksamheten, registrerar sig genom att skicka in blankett (SKV 5446), som finns att hämta på Skatteverkets hemsida, i samband med att skatten börjar gälla den 1 april. Anmälningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på Skatteverkets hemsida omkring den 18 mars. Deklarationerna kommer sedan att kunna göras i e-tjänsten eller genom att skicka in blanketten. I normalfallet ska deklarationer göras månadsvis.

På Skatteverkets hemsida kan man hitta bra information och även prenumerera på uppdateringar som görs på sidan Rättslig vägledning, vilket kan vara bra eftersom en hel del frågor fortfarande är obesvarade. På den sidan kommer även Skatteverkets ställningstaganden att publiceras.

Många tillämpningsfrågor för Skatteverket att besvara

Något det kommit in många frågor om är klassificeringen av RT-flis (returträ). I nuläget kan Skatteverket inte lämna besked om hur det ska klassificeras – som biobränsle eller som avfall. Definitionen av biobränsle i elcertifikatsförordningen är vägledande i Skatteverkets bedömning.

– Men det är en svår fråga som vi ännu inte har svar på. Vi behöver göra en rättsutredning kring detta, sa Daniel Wallin.

När det gäller frågan om returträ som innehåller kreosot kommer att kunna klassas som farligt avfall och därmed undantas från skatt, är svaret att ja, givet att definitionen för farligt avfall är uppfylld.

Inte heller gällande frågan om hur avdragsmöjligheterna för fuktinnehållet i avfall kunde Skatteverket ge besked om i dagsläget.

En av de frågor som kom in i chatten var ifall man blir dubbelbeskattad om man deponerar avfallsrester inom anläggningens område? Ja, blev svaret, på grund av att regeringen i propositionen bedömt det som så osannolikt att det sker i någon större skala. Erik Thornström påpekade dock att detta förekommer i åtskilliga fall och att Energiföretagen Sverige redan i december hemställt till Finansdepartementet om en ändring av lagstiftningen.

Avslutningsvis sa Daniel Wallin att han mycket väl förstod frustrationen över att så mycket fortfarande är oklart:

– Just därför är det så värdefullt för oss att få in era frågor så vi kan utforma vår information på bästa sätt, tillade han.

Hela webbinariet finns att se i efterhand på Play medlem. 

Skatteverkets presentation finns att läsa här

Vi kommer även att följa införandet av avfallsförbränningsskatten och regelbundet  uppdatera informationen allt eftersom fler frågor besvaras.

Läs mer på Skatteverkets hemsida. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se