Information och riktlinjer med anledning av Covid-19

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen informerar med anledning av smittspridningsläget av Covid-19 och regeringens beslut att införa ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer. Med hänsyn till deltagare och vår egen personal så vidtar Energiföretagen nu åtgärder även för mindre evenemang.

Med anledning av smittspridningsläget av Covid-19 och regeringens beslut att införa ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer informerar vi om följande:

Energiföretagen bedriver en verksamhet som omfattar många möten, konferenser och utbildningar. Vi följer därför myndighetsinformation och riktlinjer särskilt noga och uppdaterar våra riktlinjer löpande. Vår högsta prioritet är att skydda människors hälsa och bidra till begränsad smittspridning i samhället.

Inställda konferenser

Vi har inga planerade event med över 500 deltagare, men med hänsyn till deltagarna, vår egen personal och en kommersiell bedömning vidtar vi dock åtgärder även för mindre evenemang.

Vi har i dagsläget valt att ställa in följande konferenser:

Energi 2020, Fjärrvärmedagarna, EBR Säkerhetsexpo och Kommunikationsdagarna.

Vi kommer inte att fakturera deltagare för konferensavgiften, detta inkluderar de som redan avbokat sitt deltagande. Vi ersätter dock inte för omkostnader, såsom hotell och resor i enlighet med vår existerande policy.

Om vi har möjlighet att genomföra dessa konferenser i höst återkommer vi med en ny inbjudan.

Utbildningar

Energiföretagen planerar i nuläget att genomföra vårens utbildningar. För varje utbildning kommer vi att undersöka möjligheten och lämpligheten för deltagande på distans för personer som till exempel fått restriktioner för resor.

Detta beslut fattas mot bakgrund av att det inte idag finns några myndighetsrestriktioner för att träffas i mindre grupper, vilket är fallet vid våra utbildningar och att våra utbildningar ofta är verksamhetskritiska för deltagarna. Alla som deltar fysiskt vid utbildningar ska givetvis vara fullt friska. Vanliga avbokningsregler gäller. Skulle någon deltagare uppvisa sjukdomssymptom förbehåller vi oss rätten att avvisa deltagaren.

Regionmöten

De möten och nätverksträffar som Energiföretagen redan bjudit in till i regionerna under våren, såsom regionmöten i maj, ställs inte in i nuläget. Detta eftersom aktiviteterna ligger längre bort i tiden och vi vill avvakta utvecklingen.

Energiföretagen återkommer med uppdaterad information om läget förändras för dessa aktiviteter.

Möten i våra lokaler

För att minimera risken för smittspridning genomför vi möten med externa deltagare i första hand på distans. Fysiska möten genomförs endast om de är verksamhetskritiska. Information om vad som gäller för enskilda möten i Energiföretagens lokaler anges av mötesorganisatören.

På Energiföretagen följer vi givetvis myndigheterna riktlinjer och tänker särskilt på att:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant
  • Jobba hemifrån vid sjukdomssymptom och givetvis inte arbeta sjuka
  • Inte ta i hand

Vi har även förstärkt städningen på kansliet med exempelvis särskilt rengöring av handtag.

Här hittar du myndighetsinformation och rekommendationer:

1177 - Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Regeringen

Krisinformation.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anja Alemdar

Anja Alemdar

Enhetschef
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 42
E-post: anja.alemdar@energiforetagen.se