Information om beredskapsarbetet med anledning av Covid-19

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har under veckan haft ett par avstämningsmöten med Svenska kraftnät och Energimyndigheten, för att hålla sig informerad om hur myndigheterna agerar i beredskapen för de konsekvenser som utbrottet av Covid-19 innebär, eller kan komma att innebära.

Vi har fått information om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett de bevakningsansvariga myndigheterna i uppgift att inhämta mer detaljerad information om energiföretagens beredskapsnivå för tänkbara smittspridningsscenarier. Denna information behöver myndigheterna för att löpande kunna analysera potentiella konsekvenser, gemensamma påfrestningar i hanteringen och behov av åtgärder.

Det är myndigheterna Svenska kraftnät och Energimyndigheten som ansvarar för att inhämta nödvändiga uppgifter från ett urval av företag inom energiförsörjningen. Energiföretagen Sverige kommer fortsatt hållas uppdaterade om myndigheternas agerande.

Myndigheterna rekommenderar att alla företagen uppdaterar sin beredskapsplanering. På MSB:s hemsida finns stöd och hjälp kring kontinuitetsplanering, och dagliga uppdateringar av myndighetens arbete med anledning av Coronaviruset.

För att läsa om hur Energiföretagen Sverige agerar för kommande möten, konferenser och arrangemang, läs här. Listan med riskområden uppdateras löpande och listan finns som ett svar på frågan ”I vilka länder pågår det smittspridning?” under rubriken Resor till och från Sverige lite längre ner på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se