Kandidat till nya DSO-enheten: Jonas Kellberg, Nacka Energi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I vår snabba intervjuserie med kandidater till styrelsen för nya DSO-enheten för elnätsföretag i Bryssel har vi filmat en intervju med Nacka Energis vd Jonas Kellberg. Han kandiderar till en plats i klassen företag med under 100 000 kunder.

DSO-enhetens medlemmar ska på en stämma välja en styrelse på 27 personer i tre storlekskategorier elnätsföretag. Inom varje kategori ska medlemsföretagen rösta fram 9 representanter.

Sverige har relativt god chans att få in en eller kanske två personer i kategorin ”under 100 000 kunder”. Vi har jämförelsevis många elnätskunder i denna storlekskategori.

Tre svenska kandidater till styrelsen finns. Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution i kategorin mellanstora företag. Erik Brandsma, vd för Jämtkraft och Jonas Kellberg, vd för Nacka Energi i kategorin små företag. Vi har filmat en intervju med Jonas Kellberg som är sist ut i kedjan av kandidater.

Se filmen ”Fem snabba till Jonas Kellberg”

Jonas Kellberg trycker i intervjun på regelverksfrågorna och nämner områden som reglering, nätkoder och säkerhet som viktiga. Som enskilt viktigaste fråga nämner han just att få till ett regelverk som gör att elnätsföretagen kan stötta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.  

Han pekar ut elnäten som grundplattan tillsammans elproduktionen för att möjliggöra omställningen. Vi kan vänta oss ett större behov av nät, med ökad elanvändning och ökad transitering.

Det är viktigt att så många som möjligt går med i DSO-enheten eftersom fler och fler beslut tas på EU-nivå. Vi har också en vana att arbeta i föreningar och sammanslutningar så vi har en god möjlighet att vara med och påverka.

Själv har han bred erfarenhet från branschen och tar upp områdena sälj, elnät, kund och system som styrkor. I en fråga som inte kom med i filmen tror Jonas Kellberg på ett engagemang i DSO-enheten i allt från styrelse till arbetsgrupper och uppdrag. Det öppnar upp även för att locka nya medarbetare – dagens unga vill vara med och påverka.

Läs om övriga kandidater

Läs tidigare intervju med Erik Brandsma här

Läs tidigare intervju med Annika

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se