Konferens Energi 2020 ställs in – Föreningens årsstämma genomförs digitalt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vi måste tyvärr meddela att vi ställer in konferensen Energi 2020 den 19-20 mars. Årsstämma i föreningen Energiföretagen kommer att genomföras digitalt. Separat information om detta kommer till berörda företrädare för medlemsföretagen. Läs vidare för att se vad som gäller avbokning av hotell, fakturering och så vidare.

Vi måste tyvärr meddela att vi ställer in konferensen Energi2020 den 19-20 mars.

Årsstämma i föreningen Energiföretagen kommer att genomföras digitalt. Separat information om detta kommer till berörda företrädare för medlemsföretagen. För frågor om stämman kontakta Cecilia Söder. 

Är du intresserad att följa årsstämman digitalt så hittar du länken på www.energiforetagen.se/playmedlem kl 10.15 den 19 mars.

Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det bästa beslutet är att ställa in Energi 2020 trots att deltagarantalet understiger den av regeringen beslutade gränsen på 500 personer. Skälen till beslutet är flera. Många av deltagarna har mot bakgrund av restriktioner från sina arbetsgivare avbokat den senaste veckan. Eftersom det nationella läget kring smittrisk dessutom har förvärrats de senaste dagarna, med en osäker fortsatt utveckling, bedömer vi det som olämpligt att genomföra en icke verksamhetskritisk större konferens i närtid.

Vi kommer inte att fakturera för deltagaravgiften, vilket även gäller er som redan avbokat deltagande.

För er som bokat hotell och resor, glöm ej att avboka dessa. Energiföretagen ersätter inte deltagares omkostnader.

Vi kommer igen med ny energi och kraft inför Energi 2021 den 25-26 mars och ser fram emot att se er samlade då!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se