Ny ”Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet” från MSB

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har idag den 26 mars beslutat om ”Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”. Läs den och mer information om coronavirus på MSB:s webbplats.

Energiförsörjning räknas till samhällsviktig verksamhet enligt 17 § i förordningen, och innefattar:

  1. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel
  2. produktion och distribution av el
  3. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla
  4. produktion, lagring och distribution av energigas

Läs föreskriften från den 26 mars direkt här

Information om MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Läs om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se