Regeringen föreslår tidigarelagt avslut på elcertifikatssystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen föreslår ett datumstopp för elcertifikatsystemet till 31 december 2021. Det betyder att anläggningar som byggs efter detta datum inte tilldelas elcertifikat. Dessutom föreslås att den så kallade kvotkurvan komprimeras så att systemet kan avslutas 2035 i stället för 2045.

Energimyndigheten analyserade förra året ett antal olika stoppregler och föreslog ett datumstopp till 2030. Energiföretagen accepterade i vårt remissvar det förslaget. Nu lägger dock regeringen fram ett annat förslag än myndigheten och redovisar sina bedömningar utifrån den kontrollstation som genomförts 2019.   

– Det låter som en stor förändring men i praktiken innebär det främst en tidigarelagd avslutning, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Enligt Infrastrukturdepartementets egen konsekvensanalys kommer förslaget inte att få någon större påverkan på priset på elcertifikat.

– Det är viktigt att elcertifikatssystemet avslutas på ett ansvarsfullt sätt. Övergripande ser vi det som positivt med en tidigarelagd avslutning av systemet, säger Per Holm.

Energiföretagen kommer nu analysera förslaget i detalj och svara på remissen

Remissen med mer information finns att läsa här.

Energimyndighetens sida om elcertifikatssystemet.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se