Seminarium hos Ei om kapacitetsutmaningen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag till möjliga lösningar. I uppdraget ingår att undersöka en effektiv utformning av ett system av flexibilitetsmarknader. För att informera, diskutera och få inspel bjuder Ei in till ett seminarium den 20 april.

På programmet står presentationer och paneldiskussioner med nationella och internationella talare från nätägare på olika spänningsnivåer, energitjänsteföretag, småskalig produktion, marknadsplattformar och akademin. Representanter från Ei kommer att berätta om var vi står i projektet och om nyheter till följd av Ren energi-paketet som berör flexibilitetsmarknader.

Läs mer och anmäl dig via Ei:s hemsida.

För information om hur Energiföretagen arbetar med frågan kontakta Sara Emanuelsson.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se