Uppdaterad ALP-handbok om anslutning till elnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

ALP-handboken (ALP=Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet) har uppdaterats. Den följer nu EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)”, som trädde i kraft i april 2019 och den kompletterande föreskriften EIFS 2018:2.

Den tillhörande ALP-blanketten som ska användas när kunden gör sin föranmälan har också kompletterats och innehåller flera nya uppgifter plus signaturer från både installatör och innehavare av anläggningen (se tidigare nyhet).

Bakgrund

RfG lägger ett myndighetsliknande ansvar på elnätsföretaget när det gäller att säkerställa att en ny produktionsenhet uppfyller de krav som ställs i förordningen.

RfG föreskriver också att elnätsföretagen ansvarar för att det finns ett dokument för elinstallatören och innehavaren att fylla i vid ansökan om att ansluta ett solelsystem till elnätet. Detta krävs för att elnätsföretaget ska tillåta anslutning. Installatören och ägaren ansvarar därmed gemensamt för att solelsystemet uppfyller kraven.

Den nya blanketten kan hämtas här

Handboken köps här

Alternativt, här som en e-tjänst tillsammans med de övriga handböckerna i samma ämne

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se