Uppdatering 24 mars om dialog med myndigheter kring Covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige för löpande dialog med närmast berörda myndigheter om hanteringen av viruset Covid-19. Rapport efter senaste möte den 24 mars.

Energimyndigheten och Svenska kraftnät följer noggrant upp beredskapsarbetet inom fjärrvärme, fjärrkyla och elsektorn. Energiföretagen har återkommande möten med myndigheterna för att hålla varandra uppdaterade och kunna samarbeta.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten genomför regelbundet uppföljningar med energiföretag om vidtagna åtgärder, behov och planering mot ökad smittspridning av Coronaviruset. Myndigheterna använder svaren för att identifiera behov av åtgärder för att trygga energiförsörjningen och informera MSB och regeringen om läget i sektorn. Energiföretagen uppmanar sina medlemmar att uppmärksamma och svara på förfrågningarna.

Rekommendation: försiktighet vid svar – informera personal

Energiföretagen vill göra medlemsföretagen uppmärksamma på en risk som uppstått i och med att barnomsorgen nu inhämtar information om vilka personer som ingår i de yrkesgrupper som ska garanteras barnomsorg. Förskolor, skolor, med mera ber om detaljerad information om vårdnadshavares arbetsuppgifter och funktioner. All information som inhämtas genom offentlig verksamhet blir publik, även för den som vill kartlägga kritiska funktioner och personal i vår bransch.

I grunden är det positivt att barnomsorgen hjälper vår sektor att fortsätta bedriva verksamheten. För att minimera risken att känslig information hamnar fel vill vi rekommendera personal att endast svara att de är anställda i vår sektor, inte vad de har för uppdrag eller funktion. Detta för att skydda såväl vår personal som våra funktioner.

Observera att detta särskilt gäller sådan personal som arbetar med säkerhetsklassade arbetsuppgifter i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Information om personal kan även omfattas av GDPR. Medlemsföretagen rekommenderas att informera sin personal om detta.

Beredskapsplanering – stöd av MSB

Fortsatt rekommenderas alla företag att uppdatera sin beredskapsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på sin webbplats stöd och hjälp om kontinuitetsplanering. Här finns också kontinuerlig uppdatering av myndighetens arbete med anledning av Covid-19.

Dialogen med Energimyndigheten och Svenska kraftnät pågår fortlöpande. Tveka inte att höra av er med frågor och funderingar kring detta och andra relaterade ämnen där vi kan agera gemensamt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se