Uppdatering om dialog mellan Energiföretagen och myndigheter kring Covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige för löpande dialog med närmast berörda myndigheter om hanteringen av viruset Covid-19.

Energimyndigheten respektive Svenska kraftnät följer noggrant upp beredskapsarbetet för fjärrvärme- respektive elsektorn. Energiföretagen har återkommande möten med myndigheterna i syfte att hålla varandra uppdaterade om det aktuella läget och samarbeta kring eventuella insatser.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten genomför regelbundet uppföljningar med företag i sektorn om vidtagna åtgärder, behov och planering för en ökad smittspridning av Coronaviruset. Myndigheterna använder svaren för att identifiera behov av åtgärder för att trygga energiförsörjningen och informera MSB och regeringen om läget i sektorn. Energiföretagen uppmanar sina medlemmar, att uppmärksamma och bidra i de förfrågningar som kommer och säkra att de besvaras, vilket så här långt fungerat mycket bra.

Viktiga nyckelkompetenser

Energiföretagen förmedlar även frågor och förslag till insatser, som är viktiga för att våra medlemsföretag ska kunna upprätthålla sin verksamhet, till berörda myndigheter och departement.

Frågan om att vår sektors nyckelkompetenser är vitala för samhällets funktionalitet och bör omfattas av barnomsorg vid eventuell stängning av förskolor och skolor har uppmärksammats och förmedlats av både Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

På samma sätt har frågan om att nyckelkompetenser inom sektorn bör få testas för Covid-19 vid sjukdomssymtom uppmärksammats av ovanstående myndigheter och delgivits bland annat Folkhälsomyndigheten och MSB. Detta ökar möjligheten att säkerställa tillgång till personal med samhällskritiska uppgifter.

Beredskapsplanering – stöd av MSB

Fortsatt rekommenderas alla företag att uppdatera sin beredskapsplanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på sin webbplats stöd och hjälp om kontinuitetsplanering. Här finns också kontinuerlig uppdatering av myndighetens arbete med anledning av Covid-19.

Dialogen med Energimyndigheten och Svenska kraftnät pågår fortlöpande. Tveka inte att höra av er med frågor och funderingar kring detta och andra relaterade ämnen där vi kan agera gemensamt!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se