Viktig bilaga i rapportering till Ei för tillsynsperiod 2016–2019

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen påminner elnätsföretagen om rapportering som ska göras senast den 31 mars, i form av en bilaga som ska skickas in till Energimarknadsinspektionen, Ei. Det handlar om avstämning av tillsynsperioden 2016–2019.

Av handboken för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019, kapitel 9, framgår att tekniska data avseende 2019 ska rapporteras i en Excelfil som finns att hämta på: Ei:s webbplats om förhandsregleringen för aktuell period.

Excelfilen, som finns för både lokalnät (REL) och regionnät (REL), heter:

  • Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016–2019 lokalnät (REL).
  • Inrapportering av teknisk data avstämning av intäktsram 2016–2019 regionnät (RER).

I KENT senast 31 mars

Excelfilen ska skickas tillsammans med övrig rapportering av avstämningen, som bilaga i KENT, senast den 31 mars. Ei behöver dessa uppgifter för att kunna beräkna incitamenten för effektivt utnyttjande av elnäten.

Handboken för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019 kan läsas här separat, men finns även på Ei:s webbplats, i länken ovan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se