AMP-handboken för anslutning till mellanspänningsnätet uppdaterad

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den webbaserade upplagan av handbok AMP, ”Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet” har uppdaterats. Denna version 5 av AMP-handboken är anpassad efter EU:s regelverk och nätkoder, främst den så kallade RfG:n (Requirements for Generators).

Lagar, förordningar och föreskrifter är till sin natur inte detaljerade. Därför finns behov av utförligare riktlinjer, som standarder, branschpraxis och enskilda elnätsföretags tekniska riktlinjer. AMP-handboken är en branschpraxis. En produktionsanläggning som ansluts till elnätet ska leva upp till gällande EU-förordningar, men också svenska lagar och förordningar, samt föreskrifter och standarder. Det är alltid den senaste versionen av respektive regelverk som gäller.

Den reviderade AMP-handboken utgör en del av den webbaserade handboken HAP, ”Handbok för anslutning av elproduktion”, som även innefattar ASP-handboken (”Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet”) och ALP-handboken (”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet”). ASP-handboken kommer i en ny utgåva i början av 2021.

Ytterligare läsning

AMP-handboken nås här som en e-tjänst tillsammans med de övriga handböckerna i samma ämne.

Läs mer om Handledning för Anslutning av elproduktion i elnätet, inklusive om blanketter. Gäller ALP, AMP och ASP.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se