Certifiering av pannoperatörer – försening av dispensansökningar väntas

Publicerat av: Julia Hörnell ·

På grund av pandemin har flera fjärrvärmeföretag skickat in dispensansökningar till Arbetsmiljöverket gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som träder ikraft den 1 december. Nu meddelar myndigheten att de inte hinner hantera alla ärenden innan 1 december. Det ska dock inte påverka om ansökningarna godkänns eller ej.

Fjärrvärmeföretagens svårigheter att hinna med kravet i tid

Vi har tidigare skrivit om kraven på certifiering av pannoperatörer enligt AFS2017:3 från den 1 december och de problem som uppstått i samband med pandemin för er medlemmar att hinna med detta i tid. Detta bland annat beroende på att reserestriktioner i kombination med nyckelpersonal som inte får utsättas för smittorisk gjort det svårt att överhuvudtaget få till utbildning och provskrivning. Det är också stort tryck på certifieringsorganen på grund av att många skjutit upp både utbildning och prov från våren, samt att det i vissa fall finns behov av omprov som också gör det utmanande att hinna i tid till den 1 december.

Många av er, och andra aktörer utanför fjärrvärmebranschen, har därför skickat in dispensansökningar till Arbetsmiljöverket. Många av dessa får in sin tur krav på omfattande kompletteringar, vilket upplevs som krävande.

Stor sannolikhet att ärendena inte hinner hanteras innan 1 december

Energiföretagen Sverige har återigen varit i kontakt med Arbetsmiljöverket i denna fråga och fått beskedet att juristerna som arbetar med dispensansökningarna för närvarande är hårt belastade med dessa, inklusive de kompletteringar som krävs och inkommer. De kommer därför med stor sannolikhet inte att hinna hantera alla ärenden innan den 1 december. Förseningen i sig påverkar dock inte OM ansökningarna godkänns eller ej. Har ni skickat en fullständig ansökan och har en grund för dispens som Arbetsmiljöverket godkänner samt kan visa att ni uppfyller säkerhetskraven finns alltså ingen anledning till oro p.g.a. förseningen. Se till att skicka in de kompletteringar som krävs, och ange också om någon fråga inte skulle vara relevant för er verksamhet och varför. Arbetsmiljöverket begär kompletteringarna för att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls även vid uppskjuten certifiering. 

Om problem skulle uppstå vid en ev. kontrollbesiktning som råkar infalla i närtid kan ni hänvisa till Arbetsmiljöverkets ansvariga jurister som då får förklara situationen med förseningen.

Tidigare nyheter om certifiering av pannoperatörer

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se